Mediehistoriska vändningar

I bokserien Mediehistoriskt arkiv utkommer snart en ny forskningsantologi, Mediehistoriska vändningar, redigerad av Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink och Patrik Lundell. I introduktionen kan man bland annat läsa:

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande intresseförskjutningar kan avläsas inom andra discipliner. I en svensk kontext har det rentav hävdats att medie- och kommunikationsvetenskapen håller på att förgås i en ”revirstrid som är så brutal att den knappt märks”. För inom vilka discipliner sysslar man numera inte med mediefrågor? Och vilket är då medievetenskapens specifika bidrag? Å andra sidan kanske medie- och kommunikationsvetenskapen själv genomgår ett slags medial vändning och rör sig bort från vad som dominerat ämnet: innehållsanalyser av journalistik utifrån ett ganska snävt demokrati- och politikperspektiv, vilka egentligen inte varit särskilt upptagna med specifika medieringsfrågor. En sådan rörelse, även internationellt, kan möjligen skönjas i de senaste årens diskussioner kring begreppet medialisering.

Mer information om boken finns på den nystartade boksajten mediehistorisktarkiv.se. Boken Mediehistoriska vändningar är cc-licensierad och kommer snart att finnas fritt tillgänglig som nedladdningsbar PDF.