Opponent på licentiatavhandling om medieteknik och historieundervisning

På tisdag i veckan som kommer (27/5) är jag opponent på Andreas Westerbergs licentiatavhandling, Medieteknik och historieundervisning. Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010, som läggs fram vid Umeå universitet. Helgen ägnas nu åt att vässa oppositionen; överlag är den en intressant licentiatavhandling som fritt kan laddas ned här. Den är skriven inom inom ramen för ForHims verksamhet – det vill säga, ”Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning”, som det fullständiga namnet på denna forskarskolan lyder. Sedan starten 2012 har Westerberg varit en av forskarskolans licentiander, vilka också varit knutna till institutionen för idé- och samhällsstudier och följt institutionens studieplan för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Denna forskarskola har genomförts i ett samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Själv har jag arbetat tämligen intensivt med en annan forskarskola, FoKult vid Stockholms universitet – forskarskolan i kulturhistoriska studier – och är överlag en varm vän av den här typen av skolsatsningar på forskarnivå. Hursom, jag ser fram emot ett intressant samtal på tisdag. Licentiatseminariet äger rum kl. 13.15 i Humanisthuset vid Umeå universitet – och är i sedvanlig ordning öppet för vem som.