SR Kulturnytt – ”Svårt att få access till teknikens svarta låda”

Kulturjournalisten Mattias Berg har idag gjort ett inslag om vårt forskningsprojekt kring strömmande kulturarv, Forskare startar fiktivt skivbolag. Det är ett kortare reportage som ganska väl sammanfattar vad vi tänker oss att göra. Ingressen anger på ett ungefär vad det hela ska handla om: “HUMlab vid Umeå universitet drar igång ett annorlunda forskningsprojekt för att under fem år framåt lära sig mer om den digitala logiken på framför allt musikområdet.”