Återkopplingar – ny bok!

Forskningsantologin Återkopplingar: Medier, historier, praktiker, fält är nu snart klar. Endast omslag återstår – och vi redaktörer räknar iskallt med att boken går till tryck i slutet av denna vecka. Det har blivit en omfattande bok på nästan 420 sidor; boken utgör dessutom nummer 28 i serien Mediehistoriskt arkiv som nu alltmer liknar en tämligen gedigen samling studier av mediehistoria – då som nu. I sedvanlig stil kommer den färdiga boken att cc-licensieras för fri nedladdning på webben. En PDF att spridas kommer alltså – till dess finns återkopplingar_inledning att läsa för den intresserade.