Bokrecension i Östgöta Correspondenten

Igår recenserade Waldemar Ingdahl min bok i Östgöta Correspondenten, Internet efter revolutionen. Han är överlag positiv och skriver bland annat att boken “handlar om informationens natur och vår samtids överflöde av den, begreppen om vad som är kvalitet, logiken bakom informationsdelningen, vad som är öppenhet med data och om lagring på ett internet som aldrig glömmer något.” Ingdahl menar att “överblicken av ett så brett område är imponerande och lärorik, men innehållet blir spretigt och resonemmangen i några kapitel är bökiga att följa. Ibland blir det många detaljer som skymmer de stora utvecklingarna.” Det kan jag till dels hålla med om; stundtals rör sig mina resonamang på mikronivå. Emellertid är det roligt att boken nu uppmärksammats än mer i lokalpressen.