Kritisk bokrecension i UNT

En första recension av min bok, Digitalism, har idag publicerats i Upsala nya tidning, Är du rädd för nätet, lilla vän?. Det är kulturskribenten Håkan Lindgren som förhåller sig minst sagt kritiskt till min bok, även om han menar att den avslutningsvis “lyfter en aning”. Vi har tidigare haft viss pennfäktning i tidningsspalterna så att Lindgren intar en skeptisk hållning är inte förvånande. Att boken sägs stapla “självklarheter på självklarheter” får man ta med jämnmod; ska man försöka ta ett helhetsbegrepp på digitaliseringen som samhällsfenomen kommer somliga tycka att det blir för mycket av det basala. Att boken vidare sägs vara skriven på “livlös statlig utredningsprosa” är var och en fritt att tycka – själv är jag rättså nöjd med den språkliga framställningen. Hursom, vi får se om Lindgrens mottagande bildar mönster – eller utgör en anomali.