Ledamot i biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet

Rektor vid Umeå universitet, Lena Gustafsson, beslutade häromdagen om nya ledamöter för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet. Glädjande nog är jag invald, detta efter att ha blivit nominerad av överbibliotekarie Mikael Sjögren (i samråd med personalen vid UB). Till hösten blir det alltså att göra ett slags återdebut i bibliotekssammanhang – det ska bli inspirerande, lärorikt och roligt. Uppdraget löper fram till sommaren 2017.