Tre bokrecensioner

Idag har min bok Digitalism recenserats i tre fora – SvD, Västerbottens-Kuriren och SR. PO Ågren i VK är mycket positiv i sin text, “Digitala transformation“, och Jenny Maria Nilsson är negativ i SvD i artikeln, “I huvudet på en nätevangelist” – som alltså är jag, vilken är befängt eftersom en av poängerna med min bok är att resonera om olika synsätt på nät och digitalisering. Det är just något som Martin Jönsson på SR tar upp i sin recension, “Kultursverige är pinsamt fast i en svartvit bild av det digitala“. Nilsson recension kan just ses som ytterligare ett symptom på det som rubriken fångar, och Jönsson exemplifierar med tidigare recensioner av min bok: “Därför är det i högsta grad ironiskt att [Snickars] bok fått kritik, av de kultursidor som recenserat den, för att hans ”framställning blir snudd på hållningslös”, som Nils Gustafsson skriver i Sydsvenskan, eller för att han vågar ifrågasätta den traditionella kulturjournalistikens formuleringsprivilegium, som av Håkan Lindgren i UNT. Kulturkritikerna tycks störda av att han inte tar steget från problematisering till öppen kritik av den digitala utvecklingen … [men] att kritisera honom för att han är resonerande och analytisk är onekligen ett intellektuellt självmål.” Hursom, detta är möjligen alltför meta-artat; Jönsson är överlag positiv till min bok. Den sägs ge “en ganska bra bild av var den gigantiska frågan om digitalisering befinner sig, för den som inte redan är specialist”.