Vi lever i en delningskultur

Fredrik Hillerborg har på Resumés blogg skrivet en liten betraktelse om delning med utgångs- (eller snarare) slutpunkt i min nya bok, Digitalism. “Sociala medier är till sin natur strukturerat för att underbygga delning av information. Men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget? Till vilken grad är det den nya tekniken som fått oss att ändra vårt beteende?” Delande är som bekant inbyggt i alla sociala medier, men som jag påpekar i min bok bör man nog även (med tanke på samtidens ymniga delande) framöver fundera mera över detta beteende. Likväl – texten Vi lever i en delningskultur delas härmed.