Medieteori 1

Min doktorandkurs i medieteori har just startat – upplägget är brett. Den första föreläsningen handlade bland annat om mediebegreppet och hur man ska definiera medier. Ur innehållet: “Det finns en mångfald av mediebegreppsliga definitioner – och de flesta medieforskare är eniga om att det knappast är möjligt att nå fram till en strikt bestämning av vad ett medium egentligen är. Trots denna relativa öppenhet kan man samtidigt konstatera – och detta gäller i hög grad svensk medieforskning – att ett formellt och snävt mediebegrepp under lång tid i praktiken hållits för självklart och dominerat både inom medie- och kommunikationsvetenskapen och inom de historiska disciplinerna.”

För den som är intresserad kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_1.