Medieteori 2

I min andra föreläsning i doktorandkursen i medieteori ligger fokus på mediemodernitet och de teorier som kretsar kring denna, framför allt kritisk medieteori inom Frankfurtskolan. Moderniteten efter 1900 innebär ju formeringen av ett slags nytt kollektivt subjekt, där massmedier spelar en allt större roll. Frankfurtskolan – med tänkare som Benjamin och Kracauer – uppvisar här en återkommande mediekulturell ambivalens. I mångt och mycket handlar det om en medieteori mellan hopp och förtvivlan.

För den som är intresserad kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_2.