Medieteori 4

Nästa vecka är det dags för ännu en sittning i min medieteorikurs – fokus ligger då på cultural studies. Kulturstudier är generellt ett ganska så brokigt och spretigt fält; forskningstraditionen ser sig gärna som anti-disciplinär – med lätt romantiska drag av att utmåla sig som en sorts oppositionell vetenskaplig vänsterföreteelse (en tradition som dagens företrädare knappast gjort upp med). I korthet, utgör medieanvändning och hur mediers innehåll och budskap uppfattas och tolkas kärnan i denna teoribildning (inte sällan med fokus på television).

För den som är intresserad kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_4.