Ny bok – Information som problem

Nu under bokmässan har jag och mina medredaktörer Jonas Nordin och Otfried Czaika lanserat en ny bok – Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid. Med hjälp av ett långt tidsperspektiv har vi i den boken tematiskt försökt att undersöka informationsförsörjningens kontinuiteter och avbrott. Ambitionen varit att berätta och belysa, diskutera och spekulera om informationsförsörjningens svårigheter, möjligheter och utmaningar i det förflutna, i nuet och i framtiden. Några av de frågor vi och våra medförfattare funderat över är: Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras Kan information vara fri?

Ingen av dessa vidlyftiga frågeställningar har något entydigt svar. Men med dem och många andra frågor som avstamp erbjuder boken en rad spännande och spänstiga synpunkter på informationssamhällets möjligheter och problem. Bidragen sträcker sig tidsmässigt från 1500-talet över nutid och in i framtiden. De särskilda problem som står i brännpunkten är inte nya och har aldrig varit nationellt avgränsade, men det torde vara ett okontroversiellt påstående att de antar en allt mer universell karaktär ju längre fram i tiden vi rör oss.

Boken ingår i serien Mediehistoriskt arkiv och är cc-licensierad – den kan fritt laddas ned här: information_som_problem.