Keynote i Trondheim

Imorgon håller jag öppningsföreläsningen på den norska Medieforskerkonferansen 2014 i Trondheim. Föreläsningen – som är lång – har titeln, Towards a Media Archaeology of the Web, och handlar dels om mediearkeologi och dels om webarkiveringsfrågor. I omarbetat skick kommer texten att publiceras framöver i Norsk medietidsskrift är det tänkt. Slides i PDF-format kommer vad det lider här på hemsidan.