Mediehistoriens slut – mediestudiets början

Idag har jag hållit en kortare föreläsning inom ramen för Umeå universitets årshögtid. Mediehistoriens slut – mediestudiets början, kallade jag min föreläsning som framför allt tematiserade nya sätt att mäta medieanvändning i en tid när alla medier är kod. Om alla medier är kod har mediehistorien nämliugen (åtminstone enligt ett synsätt) tagit slut. Men då alla medier är kod innebär det också paradoxalt nog en sorts mediestudiets början eftersom i form av kod är alla medier – och all medieanvändning – mätbar på ett radikalt mer omfattande sätt än tidigare.

Slides från föreläsningen kan laddas ned här: snickars_umu_hogtid.