Om boken Digitalism i Kunskapskanalen

Ikväll har Kunskapskanalen sänt en intervju – eller kanske snarare ett samtal med mig – apropå min bok Digitalism inom ramen för programserien, En bok, en författare. Av ingressen framgår det att programmet ska handla om följande:” Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Han undersöker hur digitalismen har påverkat oss människor. Är internet lösningen på allt? Intervjuare: Bodil Appelquist.” Det är andra gången jag medverkar i detta program; förra gången handlade det om Harry Schein – nu är det hela mera närgånget, så även bildestetiskt.