Biblioteksbladet om digital humaniora

I senaste numret av Biblioteksbladet skriver Jakob Kihlberg på temat “Digital humaniora – nytt forskningsfält“, detta apropå den konferens som hölls för en tid sedan om digital humaniora och bibliotek på Södertörns högskola. Hur digitalisering förändrar vetenskapliga discipliner samt inte minst bibliotekens funktion i sammanhanget utgjorde tema. Om mig själv (som höll en keynote på konferensen) skriver Kihlberg: “Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, framhöll bland annat att en satsning på tillgång till material inte längre är tillräckligt. Fokus behöver flyttas från tillgången till själva användningen – eller snarare den potentiella användningen – av materialet. Frågor om datakvalitet, metadata och taggning blir då viktigare och en central uppgift blir att tillhandhålla gränssnitt med praktiska verktyg för dataanalys. Snickars efterlyste även satsningar på datalab i biblioteksmiljön där forskare och studenter kan arbeta med visualiseringar och annan typ av analys.” Det är en utmärkt sammanfattning, och det ska bli intressant att följa hur bibliotekssektorn framöver tar sig an digital humaniora som både en möjlighet och en utmaning.