Medieteori 6

Arbetet med min doktorandkurs i medieteori fortskrider – denna vecka har det handlat om feministisk medieteori med fokus på texter av Laura Mulvey, Donna Haraway och N. Katherine Hayles. Cyborgens vara står med andra ord på schemat – eller som Haraway formulerat det: “I would rather be a cyborg than a goddess.”

För den intresserade kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_6.