Medieteori 7

Denna veckas föreläsning i doktorandkursen i medieteori handlar om digitala medieteorier – eller snarare förhistorien kring dessa. Utgångspunkten är texter av Claude Shannon, Alan Turing och Vannevar Bush, där föreläsningen skisserar olike utvecklningslinjer och kopplingar mellan medie- och datahistorien. Det ävergripande temat handlar i så måtto om medial informationshantering i en datalogisk kontext.

För den intresserade kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_7.