Recensioner i Biblioteksbladet

Två av mina senaste böcker – Digitalism och Information som problem – har nyligen recenserats i Biblioteksbladet. Mikael Gille på Västerås stadsbibliotek är överlag positiv till min bok Digitalism, som han karakteriserar som ett “slags kritisk och kommenterad resumé över hur internet och digitalisering blivit något som förändrat allt. Boken är (allmän-)bildande, och kan med fördel sättas i händerna på den som tycker att det hänt alltför mycket under alltför kort tidsrymd. Den som inte ser sig drabbad av denna fartblindhet får möjlighet till avstämning och fördjupning.”

Lars Burman menar å sin sida i en recension av Information som problem att boken “i fjorton intressanta texter fiskar … upp historiska och moderna exempel och frågeställningar. Tillsammans utgör dessa en värdefull introduktion till samtidens media- och informationspredikament. Rikedomen är sådan att recensenten inte kan ge en täckande översikt, annat än att konstatera betydelsen av fortsatt forskning på området. Istället gör jag några nedslag i den vackert formgivna boken. Bildmaterialet bidrar till att mana fram väldigheten av informationskulturens utmaningar.”

Burman trycker just på samtidens utmaningar där nutidens överflöd av information leder till närmast ohanterliga svårigheter för ett nationalbibliotek som Kungliga biblioteket. När det gäller min egen text skriver Burman bland annat att “Snickars omfattande och avslutande artikel heter just ‘Information overload’ och är en rik mediehistorisk och medieteoretiskt genomgång. Den ger en nyttig påminnelse om hur den pågående revolutionen egentligen är funtad, och understryker att informationsöverflöd alltid funnits, liksom det alltid funnits filtersystem för att göra information hanterlig.” Faktum är att min artikel föranleder Burman att erinra sig en dikt han skrev som tonåring i början av sjuttitalet, med strofer som: “Error, terror, overflow.” Om något är även det en påminnelse om att samtidens informativa överflöd har en historia.

Recensionerna kan laddas ned som pdf här: recension_biblioteksbladet