WikiLeaks: From Popular Culture to Political Economy

Annenberg Press har nyligen publicerat e-boken WikiLeaks: From Popular Culture to Political Economy, i vilken jag har skrivit en text. Artiklarna är ursprungligen hämtade från en temasektion i en tidskrift, och givet aktualiteten med Julian Assange är det hela påpassligt. Möjligen går det också att sälja ett par exemplar med tanke på det låga priset (4,99 dollar). Christian Christensen är redaktör för boken, och flera bekanta internationella medievetare medverkar – därtill har den ett snyggt omslag.

wikileaks_omslag