Mediala anspråk

Igår– inom ramen för seminarieserien Mediespaningar MSP III PROGRAM 2015 – höll jag en föreläsning på Lunds universitet med rubriken “Mediala anspråk”. Jag pratade dels om mediearkeologi och dels om medialiseringsteori – samt hur dessa forskningsfält i viss mån kommit att utmana mer traditionella medievetenskapliga forskningsfält i takt med att mediebegreppet vidgats. För den intresserade kan 100 föreläsnings-slides laddas ned här: snickars_mediespaning_III.