Gästprofessor på Södertörns högskola

Sedan en tid tillbaka är det nu klart att jag till hösten kommer att arbeta som gästprofessor vid Södertörns högskola. Närmare bestämt handlar det om fyra månaders halvtidsmedverkan i ett KK-stiftelseprojekt kring nya former av omvärldsbevakning inom så kallad social IT. Forskningsprojektet heter, “Omvärldsbevakning och affärsanalys: social IT i kunskapsintensiva företag” (förkortat CIBAS). Det leds av Lars Degerstedt vid avdelningen för medieteknik på Södertörn, och undersöker hur tjänster och verktyg för omvärldsbevakning bör utformas för alltmer mediesocialt organiserade verksamheter. Här finns en rad kopplingar till frågor om informationsöverflöd som jag tidigare ägnat mig åt. Men jag intresserar mig främst för de digitalt metodmässiga aspekterna av projektet, och hoppas att kunna fördjupa mina kunskaper inom detta forskningsfält – detta i återkommande dialog med bransch. Det som är speciellt med forskningsprojektet CIBAS är nämligen att ett antal företag är knutna till det – som brukligt när det gäller KK-projekt – bland annat omvärldsbevakningsföretaget M-brain, vilket ger projektet analytiska insikter liksom tillgång till mer praktisk hantering av information. Jag ser mycket fram emot detta samarbete som ska resultera i en (eller flera) artiklar.