Medieforskningsdebatt i Mittmedia

Idag har det på Mittmedias kultursidor publicerats ett uppslag i den debatt om medieforskning jag initierade för några veckor sedan. Det är ett antal professorer vid framför allt Göteborgs universitet som opponerar sig mot mina resonemang i en artikel med den signifikanta titeln, Vi kan inte lita på maskinernas statistik! – liksom professor Gunnar Nygren vid Södertörns högskola som menar att mitt inspel handlar om Löst tyckande i stället för fakta – detta eftersom den analoga medieforskningen ju givetvis bara ägnar sig åt fakta.

Mitt svar på ovanstående finns också online – Ni skapar ett förakt för medieforskningen – som tar fasta på det gap som uppstått mellan bransch och akademi. Det hela är därtill publicerat på ett snyggt uppslag på kultursidorna som jag tar mig friheten att länka upp: medieforskningsdebatt_mittmedia.