Recension av boken Information som problem i Biblis

I senaste numret av tidskriften Biblis har tidigare KB-medarbetaren Gunilla Jonsson på ett föredömligt ingående sätt recenserat den bok som jag förra året samredigerade, Information som problem. Det är en positiv anmälan – men inte utan viss kritisk udd. För egen del känns det bra att Jonsson utförligt diskuterat mitt eget bidrag – i vilket jag är starkt kritisk mot det sätt som den traditionella pliktexemplarslagen fungerar (eller snarare inte) i en digital kontext. Jonsson skriver:

Publiceringsbegreppet har i många år varit på glid även i den analoga världen, och pliktle- veranslagen tolkas sedan länge som gällande allt som gjorts offentligt tillgängligt (även det senare måste givetvis tolkas). Skall man tillämpa det publiceringsbegreppet på internet har man en enkel modell med ungefär samma förutsägbarhet som den hittillsvarande lagen. Men förutom att modellen skulle kräva andra insamlingsmetoder än den ensamma Kulturaw3-roboten, som krav- lar fram genom webben och åstadkommer vad Snickars träffande kallar ”frusna ögonblicksbil- der”, skulle den ha tydliga storebrorskomplika- tioner. Den digitala leveranspliktens begräns- ning till en traditionell publiceringsfigur, för att använda Snickars terminologi, är naturligtvis medveten, och kanske avspeglar den att man faktiskt inte vill samla in hela webben? Mer väl- villigt kan det förmodas att man gett upp inför de knepiga gränsdragningsfrågorna. Enkelt är det sannerligen inte, och jag är inte säker på var Snickars själv står – filter av något slag eller total insamling? Det lämnas öppet, men Snickars har på ett mycket klargörande sätt lyft fram det prin- cipiella problemet, grundläggande för den defi- nition av digital leveransplikt som fortsatt måste diskuteras.

Recensionen kan i sin helhet läsas här: biblis_recension.