Mediemetoder 1

Idag startade jag en doktorandkurs i mediemetoder vid mitt universitet i Umeå. Medier kan ju studeras med de mest skiftande vetenskapliga metoder. Inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet sker det å ena sidan ofta kvalitativt med utgångspunkt i fokusgrupper, intervjuer eller historievetenskapligt där dåtidens reception fiskas upp ur arkivens eller bibliotekens gömmor. Å den andra sidan är kvantitativa metodologiska angreppssätt vanliga genom enkäter eller massintervjuer, och de har blivit än mer frekventa givet nätets överflöd av användargenererad data. Kursen syftar till att ge en övergripande introduktion till olika metoder och forskningspraktiker vanliga inom MKV – i såväl samhällsvetenskaplig som humanistisk tappning. De metodologiska perspektiv som kursen anlägger ska förstås brett – från metodologiska genusperspektiv där forskningsresultat inte sällan framträder i en annorlunda dager, över humanvetenskapligt färgade hermeneutiska utläggningar kring ”sanning och metod” (Gadamer), till ett radikalt ifrågasättande av huruvida vetenskaplig metod verkligen är kungsvägen till nytt vetande snarare än ”koncept i rörelse” (Bal). Det var också ämne för den första föreläsningen som kan laddas ned som PDF här: mkv_mediemetoder_1