Introduktionsföreläsning MKV

När ett medium kan beskrivas som, ”algorithms + a data structure”, (Lev Manovich) blir då inte både traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga medieperspektiv obsoleta (åtminstone i vissa avseenden)? I en introduktionsföreläsning för studenterna i medie- och kommunikationsvetenskap funderar jag på vad mediestudier är och vart de är på väg – exemplifierat med forskningsfälten kring medialiseringsteori och mediearkeologi. PDF av föreläsningsanteckningarna finns här: mkv_intro_snickars.