Public service-kommissionen

Sedan igår har arbetet med den så kallade public service-kommissionen påbörjats. Jag ingår som ledamot – och ser mycket fram emot att ägna mig åt frågor som ska handla om public service roll och funktion i det framtida medielandskapet. Tanken är att det primärt ska handla om diverse samtal och hearings; kommissionens arbete är därtill tänkt att resultera i en mindre rapport till våren 2016. Men vi har inte haft vårt första möte ännu. Mer information för den intresserade finns på public service-kommissionens sajt.