Publiceringsfigurens död

Idag har jag föreläst på konsthögskolan kring vad jag lätt spekulativt kallat publiceringsfigurens död. Tanken var att använda termen ”publicering” som ett plastiskt och dynamiskt begrepp vilket i allra högsta grad kan användas för att förstå ”det digitala”. I föreläsningen turnerar jag därför begreppet ”digital publicering” – förstått i synnerligen vid bemärkelse – från tre olika mediala perspektiv vilka alla hänger samman med medieforskning som jag ägnat mig åt, eller som jag för närvarande arbetar med: 1. Multimedial publicering & remix, 2. Illegal publicering som bevarande, och 3. Publicering som explorativ och undersökande metod. Föreläsningen kan laddas ned som PDF här: snickars_konsthögskolan_2015.