Robotar tar över reklamen

Idag intervjuas jag i Göteborgs-Posten kring vad jag lite löst kallar för “den automatiserade offentligheten”. “Att du får mindre och ny typ av spam innebär inte att de digitala reklambudskapen minskar. Avsändarna agerar allt mer i det fördolda”, står det i ingressen. Intervjun är tämligen kort – och kan läsas här: Robotar tar över reklamen.