Personifierad data, informationskonsumism och datahandlare

På senare år har det närmast blivit till ett mantra att påtala att det vi främst betalar med online är den data som vi direkt eller indirekt producerar. Information uppdateras, länkas och förmedlas, delas och distribueras; i samma sekund som vi mediekulturellt positionerat oss genom en eller annan update i molnet har dataprotokollen indexerat våra beteenden. Det är av den anledningen som de amerikanska nätgiganterna vill att vi delar med oss frikostigt av så mycket personlig information som möjligt.


Artikeln publicerades den 10/12, 2015 på Sveriges Radio Medieormen.


Den kan även laddas ned som PDF här: snickars_personifierad_data