Förståelsen för vad internet gör med samhället är för grund

Jag har idag i DN Kultur publicerat en tredelad replik i det meningsutbyte som där pågått en tid – Digitaliseringen. Förståelsen för vad internet gör med samhället är för grund. Artikeln kräver ingen speciell introduktion; i den finns också länkar till alla andra texter i debatten. Gillar emellertid skarpt att den bildsatts med herr Jobs: “Apples Steve Jobs med en nu mycket gammal dator”. Pas mal.