Om public service i DN

Jag har idag publicerat en längre text om idén med public service i DN Kultur – då och framöver: Så ska public service blomstra i en digital era. Artikeln kan betraktas som ett inspel diskussionen om public service, och om det är funktion eller institution som ska vara styrande för denna idé i en digital tid. Mer konkreta förslag kommer framöver inom ramen för den publicservice-kommission jag är med i, vars slutrapport kommer att presenteras på MEG16 i Göteborg i början av april.