Felegrafen – analys av smutsiga tidningar

I veckan kommer en delstudie av projektet ”Digitala lägg” att presenteras på den digitala humaniora-konferensen i Oslo – Digital Humanities in The Nordic Countries. Projektpresentationen heter, ”Att hantera felegrafen: Textanalys av smutsiga tidningar”, och anslaget ger en fingervisning om innehållet:

Aftonbladet kunde i en notis i oktober 1847 rapportera att ny teknik inte alltid är att lita på när åskan fått den elektriska telegrafen att sända obegripliga textmeddelanden. Liknande brus har uppstått när just denna gamla notis digitaliserats – men istället för åskan så är det nu den maskinella inläsningen (OCR) och den automatiska indelningen av textmassan till sammanhörande stycken som förvränger orden. Pionjärerna inom distant reading arbetar vanligtvis med mer grafiskt rena, ofta skönlitterära, böcker som är enklare att digitalisera. Att arbeta med tidningstexter innebär i högre grad att finna metoder för att hantera det omfattande brus som tillförts materialet genom digitaliseringsprocessen.

Projektpresentationen sker inom ramen för konferensens ”panel-poster”, och vår affisch – som mina kollegor Johan Jarlbrink och Roger Mähler tagit fram – kan laddas ned här: Nordic-DHC_poster_Telegrafen_Roger_Johan_Pelle.