Det moderna genombrottets medier – workshop i Trondheim

I veckan ska jag delta som inbjuden föreläsare på en workshop på NTNU i Trondheim kring “Det moderna genombrottets medier“. Jag ska prata under titeln, “Digitala lägg. Om modernitetens medier filtrerade genom svensk dagspress 1850 till 1900”, och tanken är att summera ihop vad jag och min kollega Johan Jarlbrink ägnat åt oss inom detta projekt. Utgångspunkten för denna workshop är att flera forskare på NTNU förbereder en större ansökan med arbetstiteln, “Mapping the Rise of Contemporary Media Culture”. Min föreläsning kommer därför att koncentrera sig på såväl material som metod, liksom ett par tips när det gäller ansökningsdesign. Och det ska – som alltid – bli fantastiskt att återse Nidarosdomen.