Bokmediets omvandling – en lägesrapport

En enkel sökning på termer som ”e-bok” eller ”e-böcker” i Retrievers artikelsök ger en antydan om hur elektroniska böcker diskuterats i
Sverige under de senaste 20 åren. Exempelvis kan man konstatera att det under andra halvan av 1990-talet bara figurerade ett par enstaka artiklar. ”Tänk dig att du kan bära med dig alla böcker du önskar utan att de tillsammans väger mer än ett kilo”, hette det exempelvis i en artikel i Göteborgs-Posten 1999. ”Det blir möjligt när e-böckerna slår igenom.” Bokbranschen menade dock att de elektroniska böckerna mest föreföll lämpade för instruktions- och läroböcker. E-böcker skulle alls inte fungera ”för de böcker man läser som förströelse. De läsarna är oerhört konservativa”, hävdade en förlagschef (Eliasson 1999).


“Bokmediets omvandling – en lägesrapport” (skriven tillsammans med Alexandra Borg), Human-IT, Vol 13, No 3, 2016.