Dag-Hammarskjöld-Vorlesung på Humboldt-Universität zu Berlin

Jag är gästprofessor en tid på Nordeuropa-Institut på Humboldt-Universität zu Berlin, och inleder min vistelse där imorgon med en Dag-Hammarskjöld-Vorlesung. Det hela kommer att handla om vårt VR-projekt om Spotify och olika slags digitala metoder för att undersöka strömmande medier. Föreläsningen är på flera sätt startskottet för ett mer intensivt arbete med detta VR-projekt, som under våren ska resultera i ett färdigt bokmanuskript till MIT Press.


Föreläsningens exakt 100 slides kan laddas ned här: snickars_hammarskjold_berlin.