Temanummer av tidskriften Nordicom Information om digitala metoder

Min kollega Johan Jarlbrink har tillsammans med Ingela Wadbring på JMG satt ihop ett temanummer i tidskriften Nordicom Information om digitala metoder. “I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när historiska samlingar samtidigt digitaliseras skapas möjligheter att utforska medier med hjälp av digitala metoder”, kan man läsa. Specialnumret handlar “om information, som lösning och som problem, om kontextförlust och kontextkollaps, om massdigitalisering, och om utveckling av digitala metoder.” Jag har tillsammans med Jarlbrink och bibliometrikern Christian Colliander skrivit en artikel med titeln, “Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress”. Den kan laddas ned här liksom temanumret i sin helhet.