Bildning 2.0

Journalisten Moa Larsson har gjort ett fint radioprogram om bildning som nu ligger på URPlay: Skolministeriet – Bildning 2.0. Jag medverkar och pratar en del om hur bildningsbegreppet kan tänkas förändras i en digital värld. Påannonseringen lyder som följer: “Vilken plats har den klassiska bildningen i en tid när arbetsmarknaden kräver spetskompetens och konsumtionen av kultur och medier individualiseras? Är bildningsbegreppets innebörd konstant eller behöver det uppdateras i takt med att samhället förändras? Vi träffar tre personer med tankar om bildning i vår tid: filosofiprofessorn Sharon Rider, professorn i medie- och kommunikationsvetenskap Pelle Snickars och Macarena de la Cerda från föreningen Megafonen.”