Intervju i tidningen Aktum

Umeå universitet ger ut en personaltidning, Aktum. I det senaste numret finns en längre intervju med mig: “Digital revolution ur fågelperspektiv” – som också visuellt tar fasta på samma tematik (med fotografier från Umeå flygplats givet mitt pendlande till Norrland). Hursom, det blev en rättså bra intervju – som kan laddas ned som PDF: snickars_aktum