Datadriven humanistisk forskning – workshop på KTH 15/9

Tillsammans med professor Patrik Svensson (för närvarande gästprofessor på UCLA) arrangerar jag fredagen den 15/9 en workshop på KTH om datadriven humanistisk forskning. Ur programmet:

“Digitalt driven humanistisk forskning har på senare år visat på potential att sammanfläta kritiska och teknologiska perspektiv, där det varken handlar om att bara hantera data och bygga verktyg eller att endast studera digitala företeelser på avstånd. I detta sammanhang kan digital humaniora ses som ett humanistiskt projekt som drivs av en kärna av (mer eller mindre uttalade) digitala humanister, men där forskare inom andra humanistiska discipliner, olika gränsområden, kultarvsinstitutionerna och datadrivna discipliner utanför humaniora också är helt centrala. […] Vi hoppas att det ska kunna bli en tankeväckande och produktiv workshop med engagemang, nyfikenhet och spänstighet, samt intellektuell och institutionell drivkraft. Att humanistisk forskning, utbildning och praktik utvecklas, utmanas och aktualiseras av det digitala i vid bemärkelse är i det närmaste givet. Det rör material, verktyg, forskningsinfrastruktur, perspektiv, forskningsfrågor, uttryckssätt och studieobjekt. Här spelar området digital humaniora en viktig roll samtidigt som digitalt anknuten forskning och experimentell praktik i allt högre grad blivit en fråga för de flesta humanistiska ämnen. Digitaliserat material på kulturarvsinstitutioner är också centralt i sammanhanget. Det digitala samhället är en viktig nationell fråga och regeringen har bland annat prioriterat datadriven forskning i forskningspropositionen.”
Evenemanget är öppet för envar (först till kvarn) – program, beskrivning och anmälningslänk finns i dessa två PDFer: Program workshop datadriven humanistisk forskning 15 sept 2017 och Inbjudan datadriven humanistisk forskning KTH 15 sept 2017