Oscar II & medierna – kring Stockholmsutställningen 1897

En av de märkligare memoarerna i svensk politisk historia publicerades hela 53 år efter det att författaren gått bort: Mina memoarer av Oscar II. Norstedts förlag gav ut verket i tre volymer 1960. I sin officiösa framställning framstår de i dag som ganska träiga. Visserligen omtalades Oscar II under sin livstid som »Europas lärdaste monark«. Han kunde tveklöst uttrycka sig pregnant i skrift, var beläst i historiska och litterära ämnen och hade en levande associationsförmåga. Likafullt menar Svenskt biografiskt lexikon att kungens memoarer knappast gjorde »honom till en stor monark i eftervärldens ögon.«

“Oscar II & medierna – kring Stockholmsutställningen 1897”, I världsutställningarnas tid: kungahus, näringsliv & medier (Stockholm: Förlaget Näringslivshistoria, 2017).