Seg start för samskrivning

I det senaste numret av Språktidningen (juni 2017) har jag publicerat en artikel om ordbehandling och om att skriva tillsammans, Seg start för samskrivning. Ingressen ger en antydan om vad det hela handlar om: “Våra skrivprogram ser nästan likadana ut i dag som på 1980-talet. Och det har varit trögt få skribenter att använda de nya möjligheterna till digitalt textsamarbete. Medieprofessor Pelle Snickars förklarar varför.” En PDF av artikeln kan också laddas ned här: snickars_spraktidningen.