Spotify & forskning

Idag har Computer Sweden publicerat en artikel om det pågående ärende som vi forskare i projektet “Strömmande kulturarv” haft att göra med visavi Vetenskapsrådet och Spotify: Spotify försökte stoppa svenskt forskningsprojekt – ”hotar fri forskning”. Jag uttalar mig kort i artikeln, och igår publicerade också min medarbetare Rasmus Fleischer en mycket informativ bloggpost om ärendet: Hur Spotify försökte stoppa oberoende forskning – förgäves. Journalister har därefter hört av sig, men personligen önskar jag inte uttala mig mer i denna fråga. Det är visserligen synnerligen bekymmersamt när stora företag inte bara kontrollerar samtidens informations- och dataströmmar, utan även begränsar möjligheterna för forskare (eller journalister) att undersöka dem – men jag ser ingen anledning att kommentera frågan ytterligare. Den intresserade hänvisar jag istället till våra kommande forskningspublikationer.