KBlab – om en kommande utredning

Under stora delar av 2018 kommer jag att göra en större utredning åt Kungliga biblioteket kring ett nationellt datalabb för humanistisk forskning. Arbetsnamnet är KBlab – och jag kommer att idogt arbeta med att förankra utredningsarbetet med olika intresserade forskare och i de DH-miljöer som nu byggs upp på flera lärosäten. KB är ju inriktat på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vilket ger samlingarna stor bredd och öppnar för flera olika inriktningar. I ett kommande datalabb – primärt baserat på KBs samlingar, men med nationell räckvidd och där jag gärna ser att andra samlingar också länkas in eller aggregeras – skulle text- och (i ett senare skede, bildbaserat) informationsinnehåll bearbetas kvantitativt som stora kulturella dataset. Nationellt råder det ju inte längre någon brist på digitaliserade textsamlingar, och i kombination med utvecklingen av verktyg för digital textanalys har det blivit möjligt att göra storskaliga studier av trendförändringar i samhället och kulturen. Som bekant möjliggör det en annan typ av bevisföring inom humanistisk forskning, och digitala metoder för storskalig textanalys har kanske framför allt potential inom historiskt inriktade studier. Hursom, arbetet tar sin början den första januari – ta gärna kontakt med mig för mer information.