Digitalisering av svenska romaner

Inom ramen för vårt nya VR-projekt “Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989” har det på sistone gjorts en hel del intervjuer med mig. De flesta har kretsat kring hur och på vilket sätt vi tänker oss att digitalisera alla svenska romaner från 1945 till 1989. Vi har alltså erhållit medel för att digitalisera dessa böcker så att maskiner kan läsa dem – inte människor. Hur de upphovsrättsliga frågorna ska lösas för att ge allmän tillgång till alla romaner ligger utanför projektets ramverk, även om jag själv kommer att försöka att driva denna fråga också. Biblioteksbladet har skrivit om frågan i artikeln 22 000 svenska romaner digitaliseras och sajten Boktugg i artikeln Det fria digitaliserade litteraturarvets olösliga ekvation.