Digitalt kulturarv – workshop på Tekniska museet 17/5

Nästa fredag 17/5 arrangerar vi en workshop på Tekniska museet om digitalt kulturarv. Bakgrunden är att år 2015 och 2016 så utlyste Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien anslag till projekt som syftade till att utveckla och bedriva forskning på samlingar vid minnesinstitutioner i Sverige. Tillgänglighet, användbarhet och digitalisering av samlingarna var nyckelord vid utlysningen. Nu har dessa projekt varit i gång under några år, och syftet med denna workshop är att projekten dels ska visa upp de resultat de åstadkommits – liksom möjliga tillkortakommanden – dels att dela erfarenheter med varandra med fokus på de samarbetsytor mellan akademi och minnessektor som utlysningen genererat. Genom tämligen fylliga projektpresentationer – på omkring 20-25 minuter – hoppas vi att få till stånd ett allmänt kunskapsutbyte, liksom en bred diskussion kring digitalisering, samlingar och forskning. Programmet kan laddas ned här – Digitalt kulturarv workshop 2019 – och det finns fortfarande platser kvar! Anmälan görs till jenny.attemark-gillgren@tekniskamuseet.se