Kulturarvets mediehistoria – manus klart

Det bokmanuskript jag arbetat med under en längre tid är nu klart. Boken Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750–1950 utkommer i bokserien Mediehistoriskt arkiv under september. Det kommer att vara en omfattande bok – förmodligen mer än 600 sidor lång och med fler än 250 illustrationer. Boken innehåller fem kapitel om lika många mediala modaliteter: modeller, kataloger, fotografi, fonograf och kinematografi. Därtill ingår en rättså omfattande inledning samt en kortare avslutning. Jag är mycket nöjd med resultatet och givetvis kommer en CC-licensierade PDF av boken att vara fritt tillgänglig för nedladdning.