I Almedalen 2022

Nästa vecka är det dags för Almedalen där jag ska delta i två kortare kvartssamtal inom ramen för Humtanks verksamhet. Det ena samtalet ska fokusera på digitaliserad dagspress – som är allt annat en open access. Forskare får enklast tillgång till dagspress genom privata prenumerationer men är det rimlig att humanistisk infrastruktur finansieras av den enskilde? Det andra samtalet är en variant av det första och fokuserar på att digitaliserade källor i form av dataset är svåråtkomliga för forskare som vill analysera dem med digitala metoder. Ska en dators läsning likställas med en människas? Bägge samtalen med litteraturvetaren Lina Samuelsson på Mälardalens universitet äger rum på måndag och tisdag eftermiddag hos tankesmedjan Humtank på Hamnplan i Visby.