DIKA11.3 Digitaliseringens mediehistoria

Imorgon är det dags för tredje föreläsningen i kursen DIKA11 som kommer att behandla digitaliseringens mediehistoria. I föreläsningen tar jag upp både Alan Turing och Claude Shannon, liksom historien kring datorns tillblivelse – och dess ursprung i bland annat hålkort. För den intresserade finns en PDF att ladda ned.